Chip make in Viet Nam Made by VnCurved

Công ty cổ phần bán dẫn VnCurved là Công ty Thiết kế Vi mạch Việt Nam với sứ mệnh sản xuất chip của Vietnam để thúc đẩy nền Công nghiệp Việt Nam nói riêng và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thế giới nói chung.

Chúng tôi nhận thiết kế chíp, chia sẻ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Liên hệ

Sản Phẩm Chip IoT

Internet of Thing và các ứng dụng của nó dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Nhu cầu về Chip cho các ứng dụng IoT đang tang lên mạnh mẽ và Chip IoT là định hướng phát triển lâu dài của chúng tôi.

Liên hệ

Quy trình sản xuất chip bán dẫn:

 • System design
 • Function design
 • Synthesis-place-router
 • Layout design
 • Mask pattern design
 • Sản xuất mask
 • Chuẩn bị wafer
 • Quá trình xử lý wafer
 • Kiểm tra, đóng gói và xuất xưởng
Liên hệ

VnCurved

Tốc độ chạy của chip

Tốc độ CPU hay còn gọi là tốc độ xung nhịp CPU
được đo bằng đơn vị gigahertz hay GHz biểu thị số chu kỳ xử lý mỗi giây
mà CPU có thể thực hiện được.

Kích thước các loại chíp bán dẫn

28 nm – 16 nm – 10 nm – 7 nm – 5 nm – 4 nm – 3 nm – 2 nm

Các loại chíp hiện nay

Các nhà sản xuất chíp

Trên toàn thế giới

Chip make in Viet Nam

Made by VnCurved

Công ty cổ phần bán dẫn VnCurved là Công ty Thiết kế Vi mạch Việt Nam với sứ mệnh sản xuất chip của Vietnam để thúc đẩy nền Công nghiệp Việt Nam nói riêng và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thế giới nói chung.

Hãy giữ liên hệ
cho các sự hợp tác lâu dài

Xin vui lòng liên hệ với Chúng tôi


  Thư viện ảnh